PANTHEON KNJIGOVODSTVENI PROGRAM FREE DOWNLOAD

Download Adobe Reader to use the user’s guide. Pri raunarskom voenju poslovanja razlika izmeu ove dve knjige je posebno vana, jer sa njima je mogue bez posebnih problema prikazati podatke sadrajno ili vremenski. Zamislite kada bi Telekom napravio polovinu telefonskog imenika, sa prezimenom navedenim na pr-vom mestu, a drugu polovinu sa imenom navedenim na prvom mestu. Promene podataka u ifarniku subjekata1. Podatak nam se ispuni samostalno na podlozi unijetih pozicija. Naloge za plaanje pripremamo na osnovu otvorenih stavki. PANTHEON nam omoguava da jedan put, na jednom mestu, svakom subjektu odredimo konkretne osnovne podatke naziv, telefon, kontakt osoba i finansijske podatke jedan ili vie rauna, jedna ili via banaka itd.

pantheon knjigovodstveni program

Uploader: Tojajas
Date Added: 3 September 2006
File Size: 37.19 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 42716
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Sa poslednjim od njih Sumarno po subjektima i materijalnim sredstvi-ma moete na jednostavan nain prikazati idente i njihove dobavljaekoje ste imali na narudbina-ma, a narudbine za njih niste realizovali. Naloge za plaanje pripremamo na osnovu otvorenih stavki. Svaki potrani iznos mora imati odgovarajuu privvrednost u dugovnom iznosu, dok izbor progra moe biti vaa proizvoljna odluka. Radni nalog je nosilac svih proizvodnih akcija, koji se temelji na osnovu sastavnice i zahteva iz same naru-dbine.

U polje ifra ukucajte ifru prve sirovine: Kliknite dugme Kreiraj platni nalog u donjem dijelu prozora. Spasite podatke knjiggovodstveni trenutnom partneru: Rocscience Dips Crack nanosoftcjrdkh.

  ALLAH PAKAM PAK HAI SHABAD FREE DOWNLOAD

pantheon knjigovodstveni program

The program is capable of many applications and is designed for the novice free format of the Dips data file permits the analysis of any orientation-based data. Nakon toga na popisni list, koji sadri spisak svih postojeih idenata na skladitu, u kolonu Inventarno stanje, runo upiete utvrene koliine svakog pojedinanog identa.

PRUre jje varijabla za sate unesene prilikom pripreme obrauna za pojedine vrste zarada u naem sluaju RD. Obzirom da smo sve te artikle – sirovine ve uneli u PANTHE-ONpri unosu narudbine emo ih jednostavno izabrati iz ifarnika idenata, pri emu program samo-stalno potrai cene i ostale potrebne informacije: Gde je tu planiranje proizvodnje, nabavke, prodaje U donjem dijelu prozora je otvoren panel Pozicije.

Ukoliko podataka nemamo unetog na nivou radnika onda e se puniti sa radnog mesta. Na taj nain sa stvarnim stanjem uskladite samo prograk poslovanje, treba se jo po-brinuti za knjigovodstveno stanje i sve dokumente vika i manjka odgovarajue proknjiiti. Poto ih kupuje od dobavljaa, na knjiyovodstveni ima trokove, koji ne prave prihod direktno. Pojedinu vrstu izaberite klikom.

Step software

Ali bez panike – glavni podatak je broj rauna, koji moete uneti nezavisno od naziva banke. Osnovni podaci pozicije su tako uneseni.

U polje PDV utipkajte: Pri sledeim unosima program e prika-zati sledei prosti inventarni broj, od predhodnog uvean za 1. Takva organizacija nam omoguava jednostavan i brz pregled trenutnog stanja npr. Skladite je naravno na izboru samo, ako ste ga prethodno uneli u ifarnik subjekata i odredili njegovu vrstu.

  RICHARD HITTLEMANS 28 DAY YOGA FREE DOWNLOAD

Try PANTHEON Demo

U polje Rok izrade izaberite eljeni datum, u naem primeru Obrazac za prenos se sada zatvara, i pojavljuje se obrazac Osnovna sredstva slika 7. Pojavie se polja i opcije za defini-sanje svih osobina prenosa.

Kada se ispostavilo, da se sve zalihe mleka nee iskoristiti pre isteka roka upotrebe, mana-der Pekare je odluio da prodaju viak. Spisak sirovina materijala U 3. Otvori se forma Veleprodaja, koju prikazuje slika 9.

Pantheon Za Pocetnike – PDF Free Download

IzaberemoNain isplate plate za tog radnika: Pod Status dokumenta oznate opciju Neknjieni, a nakon toga kliknite na dugme Izaberi. Na primer, neemo se baviti konkretnim tokom proizvodnje, samo emo videti ta nam je za nju potrebno i ta emo iz nje dobiti.

Ne bi nam bilo svejedno kada bismo traili podatke o “zemljama” i shvatili, da tu imamo vie od jedne “velike zemlje”. Inventarni listInventarni list je obrazac za unos inventarnog popisa.

pantheon knjigovodstveni program